Vacation Days (eentje met nederlands)

(this is to proof my dutch progress)

Ik ga nu met Nederlands (slecht nederlands) te schrijven. Gisteren ik was met 4 kinderen. Het was heel druk. Maar het was echt leuk. Eerst zijn gingen alleen in Tie’s slaapkamer spelen. Dus ik ging tekenen en opruimen. Toen, Ryan kwam. Met Ryan allemaal speelden. Dus het was heel makkelijk voor mij.

100_1899I am now going to write in dutch (bad dutch). Yesterday I was with 4 kids. It was very busy. But it was great fun. First they all went to play alone in Tie’s bedroom. So I went to clean and draw. Then Ryan came. WIth Ryan, they all played. So it was very easy for me.

100_1900Toen, we hadden toasties voor lunch   . En toen, we gingen naar de Vondelpark. Puck niet wilde naar de park mee gaan. Maar ik zei tegen haar dat zij kun bij mij blijven en tekenen. Maar zo spoedig we hebben aangekomen, zij gaat spelen. In het park ik was met 5 kinderen! Maar het was goed... bijna.

Then we had toasties for lunch. And then we went to Vondelpark. Puck didn’t wanted to, but I told her she could stay with me and draw. But as soon as we arrived, she went to play. In the park I was with 5 kids! But it was good, almost.

100_1902100_1903

Toen, we kwamen terug naar thuis en met water gespeeld, omdat het was heel warm. :D

Then, we came back home and play with water, because it was very warm.

Ik ben super nani!

Post a Comment

she writes